Ordre ACC/21/2024, d’1 de febrer, publicada al DOGC número 9095, de 6 de febrer de 2024

12/02/2024

Per a la tramitació dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, s'ha considerat necessari millorar el redactat d'alguns aspectes de l'Ordre ACC/252/2023, de 16 de novembre, va aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 9045, de 21.11.2023) i concretar la regulació del procediment de la comunicació de no inici de les actuacions que poden ser subvencionables en el marc de la Intervenció Leader. Així mateix, es corregeixen alguns extrems relacionats amb les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local.