Resolució CLT/375/2024, de 8 de febrer, publicada al DOGC número 9104, de 19 de febrer de 2024

26/02/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a esdeveniments d'arts visuals d'alt interès cultural i de caràcter estratègic, que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), modificades per darrera vegada per la Resolució CLT/219/2024, de 30 de gener (DOGC núm. 9093, de 2.2.2024); i per les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 31 de gener de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/258/2023, de 31 de gener (DOGC núm. 8848, de 6.2.2023), bases que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/217/2024, de 30 de gener (DOGC núm. 9093, de 2.2.2024).

El període per presentar sol·licituds és del 20 de febrer al 14 de març de 2024, ambdós inclosos.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya ().