L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva organitza la I Convenció del Fòrum Social Metropolità, que tindrà lloc el 19 de març, de 9:00 h a 13:00 h, a La Salle-Campus Barcelona URL (carrer de Sant Joan de la Salle, 42, Barcelona)

05/03/2024

En el transcurs de la jornada que porta el títol: "Col·laboració per l’acció social. Oportunitats, compromís i solucions metropolitanes”, es presentarà el model compartit de col·laboració entre Ajuntaments i el tercer sector social a la regió metropolitana (la jornada és d’interès pels municipis que formen part de la regió metropolitana) i es promourà el desplegament de mesures que afavoreixin la contractació i l’estabilitat en l’atenció social a les persones, amb la presentació i signatura d’un manifest.

Per altra banda, l’acte es configura com un espai de debat i anàlisi de les principals desigualtats socials actuals, per tal d’aportar nous enfocaments i solucions transversals a problemàtiques compartides. Temàtiques com la pobresa infantil, el processos migratoris d’acollida i altres temes emergents per reduir desigualtats socials, seran abordats en una taula d’anàlisi i un posterior treball en grups, és per això que cal que indiqueu en quin voleu participar en el moment de la inscripció.

Entre els objectius de la trobada, destaquen:

- Aconseguir el compromís signat dels representants polítics municipals, les federacions de municipis, les entitats socials i agents socials pel desplegament del model de col·laboració entre ajuntaments i el tercer sector social a la regió metropolitana.

- Aprofundir en la situació de les desigualtats socials metropolitanes.

- Identificar noves passes i solucions metropolitanes que pot aportar el Fòrum Social Metropolità.

Per a més informació consulteu el programa adjunt i cal que formalitzeu la vostra inscripció mitjançant aquest enllaç.