El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes de març, ha aprovat les bases reguladores que tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per finançar instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor a 67 municipals, planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) aprovats

21/03/2024

Les subvencions es defineixen en tres línies:

- Línia 1. Instal·lació de calderes de potència superior a 70 kW, ampliacions de xarxa o substitució de calderes de biomassa preexistents. L'import màxim de la subvenció és de 90.000 euros.

- Línia 2. Execució d'inversions per instal·lar xarxes de calor (i/o fred) municipals, és a dir, xarxes en què la instal·lació de biomassa sigui per distribuir l'energia tèrmica als edificis de titularitat o gestió municipal o bé que també s'hi puguin connectar edificis del sector privat o d'altres administracions públiques, amb un mínim de 5 connexions de bescanvi tèrmic. L'import màxim de la subvenció és de 250.000 euros.

- Línia 3. Optimització i reforma de calderes de biomassa preexistents. L'import màxim de la subvenció és de 10.000 euros.

El Ple de la Diputació també ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura pública 2024.