Decret-llei 2/2024, de 26 de març, publicat al DOGC número 9131 de 27 de març de 2024

27/03/2024

Avui s’ha publicat al DOGC el decret-llei de concessió d’un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i de mesures financeres i de gestió per pal·liar els efectes de la sequera i l’emergència climàtica

Des del punt de vista pressupostari, l'escenari actual del pressupost 2023, prorrogat per al 2024, no preveu mesures per fer front a la situació extraordinària i urgent davant la situació de sequera excepcional que està patint Catalunya. Aquest episodi de sequera ha assolit unes proporcions que generen impactes directes greus sobre els sistemes naturals i els sectors econòmics que depenen més de la disponibilitat d'aigua, per la qual cosa és necessari, d'una banda, dur a terme determinades inversions destinades a combatre la situació actual de sequera i, d'una altra, donar suport al sector primari afectat per aquesta contingència, tot habilitant els instruments més adients per a la gestió d'infraestructures hidràuliques.

D’acord amb això, s’acorda concedir un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, prorrogats per al 2024, per un import màxim de 145.274.613,78 euros.