Resolució PRE/1030/2024, de 27 de març, publicada al DOGC número 9133, de 2 d’abril de 2024

08/04/2024

En virtut d’aquesta Resolució es publiquen els models d'actes aprovats per la Junta Electoral Central, que consten com a annex i que integren els documents següents:

- Models de les juntes electorals, en versió bilingüe (català i castellà).

- Acta de constitució de la junta per a l'escrutini general.

- Acta d'escrutini general.

- Acta de la/les sessió/ons de l'escrutini general.

- Acta de proclamació.

- Acta de constitució de la mesa electoral per a l'escrutini de votació dels residents absents a l'estranger.

- Acta d'escrutini per a la votació dels residents absents a l'estranger.

- Models de les meses electorals, en versió bilingüe (català i castellà) i, per a Aran, trilingüe (aranès, català i castellà).

- Acta de constitució de la mesa.

- Acta d'escrutini.

- Acta de sessió.

- Model per al personal funcionari consular, en versió bilingüe (català i castellà).

- Acta per al personal funcionari consular.