Reial decret 363/2024, de 9 d’abril, publicat al BOE numero 93, de 16 d’abril de 2024)

22/04/2024

Es convoquen eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el diumenge dia 9 de juny del 2024.