Ordre EMT/89/2024, de 24 d’abril, publicada al DOGC número 9152, de 29 d’abril de 2024

07/05/2024

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents:

a) Actuació de contractació laboral.

b) Actuació de formació.

c) Actuació d'acompanyament.

Entre d’altres, poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es determinin en la convocatòria.