Quines són les principals barreres per fer créixer el parc social d'habitatge a la metròpoli? Quines eines tenim al nostre abast per a potenciar-lo? L’Institut Metròpoli organitza una jornada per parlar de tot això, el dijous 23 de maig al Pati Llimona, de Barcelona

08/05/2024

L’escassetat de parc d’habitatge social és una de les característiques estructurals del sistema residencial metropolità, de Catalunya i dels països del sud d’Europa, en general. Si bé no hi ha un únic mecanisme per afrontar els problemes d’assequibilitat en l’accés i permanència en l’habitatge, l’increment de l’estoc d’habitatge social i la seva gestió es configuren com a peces estructurals de la política d’habitatge durant el segle XXI en aquells territoris on hi ha més carències.

Amb l’objectiu de generar un espai de posada en comú i de debat sobre les barreres actuals que frenen l’augment d’aquest parc social i sobre les potencialitats i instruments al nostre abast per a fer-lo créixer, organitzem amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B), la jornada ‘Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social’. La sessió de debat es focalitza, doncs, en conèixer i debatre sobre el que, segurament, és el principal aspecte estructural de les polítiques d’habitatge: el parc social.

Juntament amb la necessitat d’aquest increment del parc social, la seva gestió es planteja com un repte, en un context en què les orientacions de les polítiques públiques d’habitatge es focalitzen en l’increment del parc social de lloguer. En aquest marc, donades les particularitats del parc i de les llars que en són usuàries, les formes organitzatives i de gestió, així com la integració de les polítiques específiques d’habitatge en un camp més ampli d’atenció i seguiment social, resulten elements cabdals pel succés de les polítiques d’habitatge social per al segle XXI.

La sessió començarà amb la presentació del número monogràfic de la revista Papers 66 "L’habitatge: polítiques de lloguer al segle XXI”, que es distribuirà entre els assistents a l’acte. La sessió es focalitzarà específicament en debatre sobre el parc social, un dels temes que aborda la revista.

En primer lloc, es realitzarà una presentació i diàleg a partir de l’estudi realitzat per l’O-HB "Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona”. A continuació, es desenvoluparan dues taules rodones. En la primera, es tracta la qüestió de l’increment del parc d’habitatge social, a partir de les qüestions relatives a l’urbanisme, el finançament i la fiscalitat. En la segona el focus es posa en la gestió, tant pel que fa a les diferents formes organitzatives, a la gestió pròpiament immobiliària, i a la integralitat de les polítiques.

La jornada està orientada al públic interessat en les polítiques d’habitatge, no necessàriament expert en aquest camp concret. De fet, un dels principals objectius de la jornada és compartir la rellevància del tema que es tracta, més enllà dels cercles especialitzats.