Resolució ACC/1608/2024, de 8 de maig, publicada al DOGC número 9161, de 13 de maig de 2024

14/05/2024

A partir de les pluges enregistrades a finals del mes d'abril, s'ha iniciat una progressiva recuperació dels volums d'aigua emmagatzemada als embassaments. L'anàlisi de l'efecte de les pluges en les unitats d'explotació regulades per embassaments i la constatació d'aquesta evolució positiva en l'acumulació de les reserves d'aigua ha comportat que el 7 de maig de 2024 la Comissió Interdepartamental de la Sequera acordi la sortida de l'estat d'emergència i l'entrada en l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat, en aplicació de les funcions previstes a l'apartat 6.3 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.