Resolució ACC/1892/2024, de 30 de maig, publicada al DOGC número 9175, de 3 de juny de 2024

05/06/2024

La continuïtat de l'episodi de precipitacions iniciat a finals del mes d'abril està tenint una repercussió favorable en l'estat dels aqüífers. En el cas de la unitat d'explotació 03 Aqüífer Fluvià-Muga, on els abastaments depenen principalment de les aigües subterrànies provinents de l'aqüífer fluviodeltaic del Fluvià-Muga, l'evolució del nivell piezomètric de l'aqüífer ha comportat que el 28 de maig de 2024 la Comissió Interdepartamental de la Sequera acordi la sortida de l'estat d'emergència i l'entrada en l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica d'aquesta unitat d'explotació, en aplicació de les funcions previstes a l'apartat 6.3 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.