La Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge ha dissenyat un nou programa de màster interuniversitari que començarà al febrer de 2025

07/06/2024

Màster interuniversitari [UAB, UPC, UB, UPF] que aporta una visió integradora de l’habitatge des de diferents aproximacions disciplinars.

Continguts estructurats per proveir d’un coneixement holístic. S’estructura en:

01.- Hàbitat urbà i rural Estudi de l’hàbitat en connexió amb el dret a l’habitatge

02.- Mercats i regulació Definició dels actors, objectius i resultats del mercat

03.- Bona Governança Estudi transdisciplinar de la bona administració

04.- Canvi social Condicionants socioeconòmics de les polítiques d’habitatge

05.- Sostenibilitat i agenda urbana Impacte de la construcció d’habitatges en els ecosistemes