Resolució CLT/2170/2024, de 10 de juny, publicada al DOGC número 9187, de 19 de juny de 2024

28/06/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats municipals i comarcals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2024-2025 (CLT092).

El període per presentar les sol·licituds és del 20 de juny al 4 d'octubre de 2024. El dia 4 d'octubre de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.