Resolució CLT/2285/2024, de 18 de juny, publicada al DOGC número 9190, de 25 de juny de 2024

28/06/2024

S’obre la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Les subvencions que inclou aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021); per la Resolució CLT/670/2023, de 28 de febrer (DOGC núm. 8867, de 3.3.2023), i per la Resolució CLT/219/2024, de 30 de gener (DOGC núm. 9093, de 2.2.2024).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 29 de març de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1086/2023, de 31 de març (DOGC núm. 8890, de 5.4.2023).

c) La normativa general de subvencions.

El festival o el cicle ha de tenir lloc entre l'1 de juliol de 2024 i el 30 de juny de 2025, tots dos inclosos.

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de juny al 15 de juliol de 2024, tots dos inclosos.