• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Més de 4.600 persones han participat en activitats de formació de l'FMC al 2018
Més de 4.600 persones han participat en activitats de formació de l'FMC al 2018


L'any passat la Federació de Municipis de Catalunya va programar 31 accions formatives, que sumaven un total de 708 hores lectives, en les que s'hi van inscriure més de 4.600 electes i tècnics locals, incrementat un 38% més les accions pròpies al marge dels plans AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques). Principalment les accions van tractar sobre contractació, procediment administratiu, administració electrònica i transparència a part, de les habituals de dret local, gestió pública de serveis i relacions laborals

15/01/2019

La Federació de Municipis de Catalunya té una dilatada tradició formativa iniciada l'any 1983. El desenvolupament d'aquesta activitat està estructurada amb la finalitat d'aportar un valor afegit en el marc de les accions que es porten a terme.

L'experiència acumulada durant aquests anys ha consolidat un know-how en matèria formativa desenvolupant una notable capacitat d'omplir amb continguts, espais formatius que resulten indispensables per a la millora de la productivitat dels treballadors locals i l'increment del seu capital humà possibilitant la seva promoció laboral i la seva carrera professional.

Dins d'aquesta acció formativa, cal destacar la celebració dels seminaris de l'FMC:

- Seminari de Relacions Col·lectives (20a edició): s'han abordat com a àmbits de referència la política retributiva, els desafiaments que presenten els reptes tecnològics i de futur en el món del treball i l’aplicació de la nova llei de contractes del sector públic

- Seminari d'Actualització de Funció Pública Local: novetats destacades en matèria de protecció de dades i de permisos i llicències dels empleats públics i dificultats aplicatives de la nova LCSP des de la perspectiva de RRHH i situació actual de la jurisprudència en matèria d’extincions contractuals i nomenaments interins

- Seminari Tècnic Local (20a edició): el seu temari contempla l’urbanisme i la planificació territorial, la gestió urbanística, el medi ambient, la gestió de serveis urbans, els projectes urbans, la política del sòl i l’habitatge i altres temes rellevants

- Seminari de Dret Local (31a edició): aprofundiment en l’anàlisi dels principals canvis operats per les noves lleis de procediment administratiu i de contractes del sector públic, i anàlisi de l'actualitat jurídica i social, com ara la protecció de dades personals, el dret d’accés a la informació pública i les polítiques d’igualtat i de solidaritat

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC