• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
220 assistents al Seminari de Dret Local de l'FMC analitzen la regulació de la fiscalitat dels ens locals i noves visions de la Llei de contractes
220 assistents al Seminari de Dret Local de l'FMC analitzen la regulació de la fiscalitat dels ens locals i noves visions de la Llei de contractes


En la primera sessió de 2019 del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya que s'està duent a terme aquest matí també s'analitza la responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador i la invalidació dels instruments d'ordenació urbanística: efectes, conseqüències i pal·liatius

18/01/2019

En la primera sessió del Seminari de Dret Local de l'FMC d'enguany, que s'està celebrant aquest matí, Antònia Agulló Agüero, catedràtica de Dret financer i tributari de la Universitat Pompeu Fabra, ens ha ofert diferents perspectives de nova regulació de la fiscalitat.

Per la seva banda, Tomàs Font Llovent, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha donat una nova visió de la Llei de contractes des de les últimes transformacions del dret administratiu: concretament pel que fa a les transformacions, el caràcter estratègic de la contractació pública i les categories del Dret Administratiu, i la contractació pública i el principi d'integritat.

Pel que fa al grup de treball sobre personal, règim jurídic i hisenda, Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, tracta sobre la responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador: quin és l'escenari anterior i simultani a la vigència de la Llei 30/1992, i quin és l'escenari resultant a partir de les modificacions operades per les lleis 39 i 40/2015.

En relació al grup de treball sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, Héctor Garcia Morago, magistrat de la secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens parla de la invalidació dels instruments d'ordenació urbanística: efectes, conseqüències i pal·liatius: quina és la situació actual, quines són les causes legals que fan possible aquesta situació, quines són les pautes que es desprenen de la jurisprudència del Tribunal Suprem en l'actual context, i quins són els pal·liatius.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC