• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Quins són els reptes i les oportunitats de la reducció de l'edat de jubilació de les policies locals
Quins són els reptes i les oportunitats de la reducció de l'edat de jubilació de les policies locals


La Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat avui una sessió extraordinària del Seminari de Relacions Col·lectives per tal de debatre quins són els beneficis socials i les repercussions que comporta la reducció de l’edat de jubilació de les persones integrants dels cossos de policia local al servei de les entitats que integren l’administració local, d'indubtable transcendència per als membres d’aquest col·lectiu

20/02/2019

La sessió d'aquest matí, presentada per Joan Mauri, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i que compta amb l'assistència de 160 tècnics i electes locals, ha començat amb una ponència de Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlant dels condicionats i efectes de la reducció de l'edat de jubliació dels policies locals. En la seva intervenció ha fet un recordatori general sobre la pensió de jubilació a l'any 2019, explicant elements i dades generals, quin és el fonament legal de la mesura, a qui s'aplica aquesta jubilació, com es computa el temps treballat, quina és la base reguladora i el percentatge, què és la cotització addicional i a qui s'ha d'aplicar, i quina és la taxa de reposició.

Per la seva banda, Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de Dret Constitucional, aborda les polítiques de selecció de la policia local i les seves oportunitats de millora en un moment d’increment de la taxa de reposició d’aquest col·lectiu.

Josefa Cantero Martínez, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella - La Manxa, desenvolupa l’impacte que la reducció de l’edat de jubilació pot tenir sobre aquelles situacions de pas a la segona activitat que s’ha pensat sempre tenint en compte el transcurs del temps de servei actiu. La seva ponència s'ha estructurat en: a) Introducció: la segona activitat de les policies locals i el nou marc d'anticipació de la seva edat de jubilació; b) Un problema previ: la dispersió i complexitat del seu marc jurídic; el seu entramat de fonts; i c) La configuració de la situació administrativa de segona activitat en el nostre ordenament jurídic.

Finalment, Javier Cuenca Cervera, professor de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València, parlarà sobre la repercussió que aquestes polítiques han tingut i tindran en els processos de negociació col·lectiva dels nostres ens locals. En la seva intervenció, ha analitzat en detall quin és el plantejament, l'ordenació del temps de treball: jornada, horaris, calendari laboral i la seva negociació, la gestió dels processos de cobertura de les vacants i la seva negociació, i finalment les conclusions de tot l'exposat.

Òbviament, també caldrà escoltar l’opinió dels implicats en aquesta nova regulació pública que ens traslladarà la participació dels sindicats més representatius. És per això, que s'ha programat una taula rodona sobre la posició sindical. El coordinador de la taula és Joan Antoni Quesada; intendent major policia local de Sabadell; i els ponents són Alberto Rubio Alcántara, responsable de l’Agrupació de Policia Local de CCOO de Catalunya; i Juan Francisco García Crespin, responsable federal del Sindicat de Policia Local i Autonòmica de l'FSP-UGT.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC