• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’FMC analitza com facilitar la transició d’un mandat a un altre en la constitució de nous ajuntaments
L’FMC analitza com facilitar la transició d’un mandat a un altre en la constitució de nous ajuntaments


Amb motiu de la celebració d’eleccions municipals i la formació dels nous ajuntaments, la Federació de Municipis de Catalunya està organitzant aquest matí una sessió especial del Seminari de Dret Local, amb 320 assistents, sobre la constitució dels nous ajuntaments, de la mà de reconeguts i reconegudes especialistes sobre la matèria, que ens ajudaran a donar resposta als dubtes jurídics que es puguin plantejar en termes de governança democràtica i bona administració, garantint l’acció de govern i la prestació de serveis

06/05/2019

La sessió ha estat inaugurada per Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l’FMC; Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i Julio Ponce Solé, director de l’SDL.

Per parlar de les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat, ha intervingut Pablo Maria Lucas Murillo, magistrat del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem i catedràtic de Dret Constitucional. En la seva intervenció ha analitzat la rellevància del règim electoral, els elements del règim electoral i el dret de sufragi passiu en la Constitució, els principis que inspiren el tractament legal de la inelegibilitat i de la incompatibilitat, el tractament de la inelegibilitat en la LOREG, les regles especials per a les eleccions locals en matèria d’inelegibilitat, la regulació de les incompatibilitats dels membres de les corporacions locals, els supòsits en què no s’ha apreciat incompatibilitat, els supòsits d’incompatibilitat i el dret de sufragi passiu i la realitat política.

Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha parlat sobre el final de mandat, l’administració ordinària, el ple constitutiu i el cartipàs municipal. Ha analitzat concretament la durada del mandat dels membres de la corporació, com es constitueixen els ajuntaments, i la configuració del cartipàs municipal, pel que fa a la distribució de competències i quins són els primers aspectes organitzatius que s’han de determinar.

A continuació, Marc Vilalta Reixach, professor lector de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, analitza quins són els drets i quines són les obligacions dels nous electes.

Per la seva banda, Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, en la seva ponència sobre eventuals i directius, ha explicat què són els eventuals: entre l’ocupació pública general i el personal directiu professional; quins són els dos grups de personal eventual; les premisses per a l’aproximació a un model de direcció pública professional; la competència per establir el règim jurídic dels titulars dels òrgans directius; el règim jurídic de les funcions directives a les lleis de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya; i els instruments jurídics de la regulació de les funcions directives.

Per fer algunes reflexions entorn a les eleccions locals de 2019, intervé Francisco Velasco Caballero, catedràtic de Dret Administratiu i director de l’Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, que analitza com ha funcionat el sistema electoral local en els darrers quaranta anys (plantejament, elements normatius essencials del sistema electoral, rendiments empírics del sistema electoral, els resultats electorals i el funcionament del govern local, concretament la distribució interna del poder municipal, la indissolubilitat del ple municipal per l’alcalde, les mocions de censura constructives i taxades, les mocions de confiança, i el règim restrictiu dels regidors no adscrits).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC