• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Sessió sobre tramitació d'ordenances i reglaments
Sessió sobre tramitació d'ordenances i reglaments


Amb l'objectiu de conèixer les principals claus de la tramitació de les ordenances i reglaments, prenent en consideració les novetats recollides a la Llei 39/2015, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitza una acció formativa que tindrà lloc el 17 d'octuibre

29/07/2019

L'exercici de la potestat reglamentària reconeguda als municipis els permet tramitar i aprovar disposicions administratives de caràcter general en el seu àmbit competencial. L'exercici d'aquesta potestat exigeix seguir el procediment legalment establert, recollit a la legislació sobre règim local així com a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Programa

1. La potestat reglamentària municipal: conceptes i classes d'ordenances 
2. Procediment d'elaboració dels Reglaments i Ordenances 
3. Les novetats de la Llei de procediment que incideixen directament en la potestat reglamentària local

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC