• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Document 'Destrucció de la informació pública. Una mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació'
Document 'Destrucció de la informació pública. Una mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació'


L’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya publiquen conjuntament aquest document, en què trobem sis articles que volen impulsar l’aplicació de les bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en els ens públics

01/10/2019

En aquesta publicació s’aprofundeix en els mecanismes legals que serveixen per destruir correctament la informació, en els mecanismes d’avaluació i tria que determinen per què i quan es pot destruir, es repassa el marc legal sancionador de les males pràctiques i, proposa una doctrina comuna que no generi confusió a les organitzacions públiques.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC