• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença el curs de l'FMC sobre la gestió contínua de les instal·lacions municipals aplicades als serveis públics
Comença el curs de l'FMC sobre la gestió contínua de les instal·lacions municipals aplicades als serveis públics


La planificació de les noves activitats municipals necessita instal·lacions de serveis que conceptualment apliquin noves tecnologies, criteris d’eficiència, que optimitzin recursos i generin els mínims residus. Aquestes prioritats impliquen una nova filosofia que, com a principi general, caldrà tenir en compte durant tot el cicle de vida d’aquestes instal·lacions. Amb aquest objectiu de millora, l'FMC ha organitzat un curs que comença avui i continua els dies 8, 15, 23 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2019

01/10/2019

Partirem de la base de 4 apartats bàsics, que podran ser ampliats en funció de la singularitat de cada instal·lació.

Així doncs, la primera és l’anomenada "fase dels papers”, que s’inicia amb la realització del projecte, el seu concurs públic, la seva adjudicació i, finalment, la seva legalització.

La fase constructiva és l’apartat de l’execució física del projecte, durant la qual caldrà tenir molt present els impactes produïts en tot el procés.

La fase més llarga és la de l’explotació de les instal·lacions, en el decurs de la qual necessitarem realitzar una gestió contínua dels recursos materials i energètics, del manteniment, per assegurar la durabilitat dels equips i la seguretat de les persones, i de l’adaptació a les noves normatives sectorials, entre d’altres.

L’última fase, no per això menys important, és la del desballestament i la reutilització dels elements físics, que es re introduiran en el sistema, com a principi general de la filosofia de l’economia circular.

El ritme de creixement de les noves activitats i serveis públics implica incorporar la gestió contínua, tant tècnica com administrativa, en les noves instal·lacions de serveis, com a criteri general.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC