• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La Federació de Municipis de Catalunya tanca avui la XXI edició del Seminari de Relacions Col·lectives
La Federació de Municipis de Catalunya tanca avui la XXI edició del Seminari de Relacions Col·lectives


Quin és l’impacte sobre els ens locals de la normativa sobre protecció de les persones alertadores i quina és la consolidació del grau personal dels funcionaris de carrera i dels funcionaris interins a l’Administració local, son dues de les qüestions que avui s’analitzen a la darrera sessió del Seminari de Relacions Col•lectives organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i que s’està desenvolupant aquest matí a Barcelona. També són objecte de debat les disfuncions entre la jurisdicció social i la contenciosa en relació amb l’ocupació pública, fent una referència especial a les condicions laborals dels indefinits no fixos

17/12/2019

Aquesta última sessió del Seminari de Relacions Col·lectives del 2019 ha estat inaugurada pel director del Seminari, Joan Mauri, A continuació, la primera intervenció a càrrec de Rosa Maria Pérez Pablo, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ens ha posat al corrent de la nova legislació que, tenint en compte la proposta de Directiva Europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, s’està tramitant en el Parlament de Catalunya com a proposició de llei de protecció integral dels alertadors.

En aquesta mateixa sessió el professor Arroyo Yanes, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, informa de la jurisprudència més recent sobre la consolidació del grau personal del funcionaris de carrera i interins.

Finalment, tancarà l’acte Jorge Fondevila Antolín, cap de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Interior, Justícia i Acció Exterior del Govern de Cantàbria, que ens plantejarà les últimes disfuncions existents entre la doctrina del tribunals laborals i dels tribunals administratius centrades en temes d’accés i en la controvertida figura del personal laboral indefinit no fix de plantilla.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC