• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC posa en marxa les seves comissions de treball
L’FMC posa en marxa les seves comissions de treball


Aquesta tarda ha tingut lloc una reunió del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya en la què, entre d’altres acords, s’ha aprovat l’organigrama de les comissions sectorials de l’entitat, que queda definit en set àrees: cohesió social; administració; territori i sostenibilitat; promoció econòmica; serveis a les persones; bon govern; i progrés i desenvolupament

10/02/2020

En aquest sentit, per al període 2020-2023, la Federació de Municipis de Catalunya s’organitza en set àrees sectorials, que queden distribuïdes de la manera següent:

Àrea de cohesió social. La presidenta és Alba Pijoan, alcaldessa de Tàrrega, i el vicepresident és Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera. Inclou tres comissions: benestar social, sanitat, salut pública i consum; i educació.

Àrea d’administració. El president és Àlex Garrido, alcalde de Manlleu; i el vicepresident és Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell. Inclou tres comissions: finançament local; funció pública i seguretat/protecció civil.

Àrea de territori i sostenibilitat. El president és Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell; i el vicepresident és David Bote, alcalde de Mataró. Inclou tres comissions: política territorial i urbanisme; medi ambient i mobilitat; i habitatge.

Àrea de promoció econòmica. La presidenta és Montserrat Candini, alcaldessa de Calella; i el vicepresident és Àlex Garrido, alcalde de Manlleu. Inclou tres comissions: comerç i turisme; desenvolupament local i del territori; i ocupació.

Àrea de serveis a les persones. El president és Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera; i la vicepresidenta és Alba Pijoan, alcaldessa de Tàrrega. Inclou dues comissions: cultura, joventut i infància; i esports.

Àrea de bon govern. El president és David Bote, alcalde de Mataró; i el vicepresident és Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat. Inclou tres comissions: agenda digital; transparència; i participació.

Àrea de progrés i desenvolupament. El president és Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat; i la vicepresidenta és Montserrat Candini, alcaldessa de Calella. Inclou tres comissions: cooperació i solidaritat; relacions internacionals i Europa; i interculturalitat/diversitat.

Els temes referents a polítiques de dona els assumirà la presidència de l’FMC (Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú), amb el suport de les vicepresidències.

Pel que als temes sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també els assumirà la presidència de l’FMC, però per la pròpia transversalitat, cada acció també serà assignada a una comissió o àrea.

Durant el Comitè Executiu de l’FMC s’ha presentat el pla de treball de l’entitat 2020-2023, que, entre d’altres objectius, s’orienta a treballar per la unificació de les dues entitats municipalistes, tal i com es va acordar a la darrera assemblea de l’FMC. També s’ha aprovat l’informe d’activitats de l’entitat corresponent a 2019 i la liquidació de tancament de pressupost, i, com és habitual, s’han ratificat diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya; s’ha donat compte de les normatives que han estat en tràmit d’informació pública; i s’ha informat de qüestions, com pobresa energètica o escoles bressol, entre d’altres. Pel que fa als membres del Comitè Executiu de l'entitat, s'ha produït un canvi: l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, Ma. Lourdes Fuentes, s'incorpora en substitució de l'alcaldessa de Pardines, Núria Pérez.

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC