• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions del Programa Treball i Formació
Subvencions del Programa Treball i Formació


La Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, publicada al DOGC número 8159, de 22 de juny, obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19)

22/06/2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina 15.000.000,00 euros, per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del Programa Treball i Formació.

Poden ser entitats beneficiàries els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des del dia 23 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC