• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Curs de l'FMC sobre les obligacions que implica la llei de transparència en els ens locals
Curs de l'FMC sobre les obligacions que implica la llei de transparència en els ens locals


Amb el títol 'Arxius públics davant la implementació de la llei de transparència. Accés a la informació pública' la Federació de Municipis de Catalunya ha programat un curs el 15 i 17 de setembre, en el què, sempre des del vessant més pràctic, es donaran a conèixer les obligacions que implica la legislació de transparència i accés a la informació pública en els ens locals

28/07/2020

El curs, adreçat preferentment a personal de l’administració local catalana que necessiti tenir coneixement sobre els drets, les obligacions i les altres implicacions derivades de les lleis de transparència i accés a la informació pública, s'estructura en 4 blocs:

1. Estructura de la Llei: els tres àmbits d’actuació de la Llei

- què entenem per transparència
- què entenem per accés a la informació pública
- què entenem per bon govern i per govern obert
- l’aplicació de la Llei de transparència en les entitats locals

2. Obligació genèrica de l’ens local en l’àmbit de transparència. La gestió documental i l’administració electrònica

- quin tipus d’informació ha de publicar l’ens local: els arxius públics i les obligacions concretes de transparència
- la informació de rellevància jurídica per l’ens local
- com s’ha de facilitar la informació al ciutadà per ser un ens local transparent
- paper dels arxius públics i els seus procediments en la implementació de la Llei de transparència
- arxius, Administració electrònica i transparència i accés a la informació pública

3. Dret d’accés i procediment. Com s’han de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació

- introducció sobre el dret d’accés. Finalitat del dret d’accés Com s’exerceix el dret d’accés a la informació pública
- procediment: iniciació
- procediment: instrucció
- procediment: resolució

4. Els límits de la transparència

- introducció sobre els límits al dret d’accés
- principis generals
- límits
- transparència i protecció de dades: interacció i equilibri. El dret a la protecció de dades personals com a límit

El lloc de realització del curs és l'IdEC (Institut d’Educació Contínua) Universitat Pompeu Fabra Balmes, de Barcelona. Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se celebrarà per mitjà d'una plataforma virtual. La docent que l'impartirà és Aurora Baena.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC