• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La creativitat i la innovació a l'administració local, a debat en una nova acció formativa de l'FMC
La creativitat i la innovació a l'administració local, a debat en una nova acció formativa de l'FMC


Del 28 de setembre al 15 de novembre, la Federació de Municipis de Catalunya ha programat un curs en línia, de 40 hores, en el que pretén mostrar l'actual dinàmica d'innovació, de la qual ja fan gala moltes administracions locals, promovent una cultura del canvi que millori la perspectiva professional en la comunicació amb el ciutadà i la imatge pública i eficiència en el conjunt de l'entitat municipal en la qual està integrat

29/07/2020

Els canvis socials, culturals i econòmics incideixen de manera determinant en els plantejaments de l'Administració Pública, i conseqüentment, exigeixen modificacions estructurals i modificacions en les pràctiques municipals d'atenció al ciutadà i de comunicació amb el mateix de les quals no poden aïllar-se els propis procediments de lideratge d'equips, de desenvolupament normatiu, de planificació, de gestió de coneixement o de governança.

Innovar avui en l'atenció al ciutadà suposa tenir capacitat per abordar amb uns altres la complexitat d'aquests problemes, i adaptar-se culturalment, social, laboral, professional i personal al ritme dels canvis i a les oportunitats que aquests representen.

Els ajuntaments tenen per això el repte d'innovar en la seva gestió des d'una perspectiva integradora, de manera que els serveis que es prestin, a més de garantir l'excel·lència, es legitimin en contacte amb la ciutadania formant part de processos més amplis d'innovació social i ben comuna. En aquest àmbit és fonamental conèixer les virtualitats de les xarxes socials al servei de les polítiques municipals i el seu degut ús com a eina de participació ciutadana i de millora d'aquestes.

En aquest sentit, des de la Federació de Municipis de Catalunya hem programat aquest curs perquè creiem que la innovació significa per a persones emprades públiques i ciutadania, una oportunitat de coresponsabilitat i dignificació, ja que es basa a crear àmbits que permetin pensar, compartir i fer junts. S'adreça principalment a personal de l’administració local catalana que es dedica a la gestió de xarxes i usuaris i que cerca un curs de caràcter pràctic per millorar la seva tasca.

El docent que l'impartirà és Francisco Antonio Pollino Pedres, advocat col·legiat i procurador dels Tribunals (no exercent) i auditor mediambiental.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC