• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova edició del Seminari de Dret Local, a partir del 9 d'octubre de 2020
La Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova edició del Seminari de Dret Local, a partir del 9 d'octubre de 2020


Aquest seminari de l'FMC, d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències en el que hi participen centenars de juristes al servei de les administracions locals de Catalunya, arriba a la seva 33a edició. Aquesta vegada, els temes principals giraran al voltant de les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia de la COVID-19 en el món local

29/07/2020

Els eixos principals del programa d’enguany giren entorn a les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia de la Covid-19 en el món local i a altres qüestions de l'actualitat jurídica. En relació a la pandèmia, es consideraran aspectes com ara la relació entre ciència i dret, l’impacte econòmic de la mateixa i el paper del dret en relació a les mesures d’austeritat i de recuperació econòmica local, el teletreball, la responsabilitat patrimonial o la contractació pública.

A més, es consideraran qüestions jurídiques rellevants que afecten els governs locals, com ara el canvi climàtic, el reintegrament de les subvencions, la bona administració, la prevenció de la corrupció, el dret anomenat conductual, l’impacte del Dret de la UE, la protecció de dades, la situació dels funcionaris interins, la conciliació en la jurisdicció contenciosa administrativa o l’impacte econòmic de les regulacions locals i l’obligació legal de consideració del mateix. Tots els temes seran tractats en sessions plenàries i grups de treball. En les primeres es busca tractar qüestions generals i transversals, cercant l’actualització i la innovació per oferir als i les assistents eines d'utilitat per fer front a diversos problemes jurídics; aquest any s’obren uns espais de diàleg on dos especialistes de perfil complementari reflexionaran amb els i les assistents sobre temes de rellevància.

A més, com és habitual, s’ofereixen sessions específiques en dos grups de treball diferents, amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets, referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic, la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori i el medi ambient. 

La voluntat de la Federació de Municipis de Catalunya és reprendre la formació de manera presencial i, per aquest motiu, el Seminari canvia de seu i passarà a celebrar-se a l'Auditori de l'idEC (Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 132, de Barcelona

Amb tot, haurem d'estar amatents a les indicacions de les autoritats sanitàries i adoptar, en cas que sigui necessari, les mesures pertinents habilitant de nou un sistema per mitjà del qual puguem continuar desenvolupant aquesta activitat formativa en format digital, bé amb videoconferències enregistrades, o amb la implementació d'un sistema híbrid que ens permeti combinar la presencialitat i la connexió en streaming.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC