• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Actualització de les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars
Actualització de les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars


Ja estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a juliol de 2020

30/07/2020

Entre d'altres actualitzacions i precisions o millores, incorporades amb lletra en color blau per a la seva ràpida identificació, s'han suprimit les referències a l'acte públic d'obertura dels sobres en la guia del procediment obert simplificat, i s'ha inclòs en totes elles recordatori de la importància, en la configuració de sobres amb l'eina de Sobre digital, de no marcar com a obligatòria la documentació que només ho sigui per algunes empreses licitadores -com, per exemple, la relativa a les UTE-, per no generar confusió a les empreses; una precisió sobre la modificació o supressió de les ofertes un cop presentades; i la recomanació d'establir en el plec una previsió respecte l'avançament de les preguntes per part de les empreses i el temps de resposta per part de l'òrgan de contractació.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC