• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Com els municipis poden millorar la gestió ambiental?
Com els municipis poden millorar la gestió ambiental?


Amb la Covid-19, l’espai públic dels nostres municipis necessita nous plantejaments en relació a la prevenció, la seguretat, l’economia i altres problemàtiques que ens sorgiran en el futur. La idea final d'un nou curs, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i que tindrà lloc el 29 d’octubre i el 5, 12, 19 i 26 de novembre, és aprendre a optimitzar els recursos per eliminar de la ciutat el màxim de residus de tot tipus possible; el plantejament dels espais com a elements de seguretat; plantejar nous principis de prevenció; aprofundir en la formació i difusió envers els nostres residents i aplicar per part dels consistoris una nova fiscalitat més adaptada a les noves necessitats

05/10/2020

Les competències municipals estan definides en la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, malgrat que s’ha modificat en moltes ocasions: en els darrers temps, les noves normatives de mobilitat, ambientals, urbanístiques i les denominades contaminacions intangibles, que en ocasions esdevenen veritables fonts d’alarma social a través de les xarxes, i que normalment no estan fonamentades científicament.

L’autonomia municipal implica interpretacions diferents d’un mateix paràgraf de la llei. Les reglamentacions pròpies, ateses les determinades singularitats dels municipis, també impliquen justificacions particulars.

Hem entrat en un nou decenni convuls i amb les problemàtiques afegides degut a la Covid-19. Els ajuntaments no haurien de deixar passar aquest nou paradigme, ja que és una oportunitat de millorar els serveis, la qualitat, el binomi ambient/entorn i una nova relació social.

A partir de models actuals, normes o recomanacions, es forma un conglomerat de documents, voluntaris, que són d’utilitat per a la millora de les instal·lacions. Estem parlant d’ISO 14001, EMAS, i que, completat amb les nostres UNE, acaben de concretar els diferents aspectes tècnics. L’ISO 14001 pot ser una eina transversal que lligui dintre de l’ajuntament una referència per unificar criteris ambientals, en totes las polítiques de funcionament.

Les múltiples activitats i serveis municipals produeixen dintre del municipi un flux entrada/sortida d’energia, la degeneració de l’energia, que es converteix en diversos residus, tan tangibles com intangibles. En conseqüència, la degeneració de l’energia es manifesta mitjançant impactes en molts extrems, per això són necessaris nous criteris, nous plantejaments; és a dir, entrar en un nou model, aprofitar les tecnologies, redactar més normes ambientals, però, sobretot, actuar en el nostre entorn proper.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC