• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Aprovat el Pla de Museus de Catalunya
Aprovat el Pla de Museus de Catalunya


El Govern ha aprovat “Museus 2030. Pla de museus de Catalunya”, el pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics catalans. El document defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els recursos econòmics, tècnics i humans per poder executar-les. També ha aprovat el Pla d’Actuacions 2020-2021, que inclou les mesures previstes per aquest any i el proper

07/10/2020

Plantejat com una estratègia a mig termini, el Pla de Museus de Catalunya formula una visió clarament renovadora d’allò que han de ser els museus catalans en l’horitzó de 2030, i dissenya un nou sistema de museus, que ha d’articular el suport de la Generalitat i de la resta d’institucions del país a aquests equipaments científics i culturals. Des del seu inici i fins al 2030, el Pla es desenvolupa en períodes quadriennals, on es concreten els objectius específics, les actuacions, els costos, les fonts de finançament i el calendari d’execució. Per tal d’avançar progressivament cap al 2030, el Pla de Museus inclou ja el Pla d’Actuacions 2020-2021 amb les mesures previstes per aquest i el pròxim any, que s’ha aprovat també aquest matí.

El Pla de Museus de Catalunya s’estructura en tres grans àmbits: una síntesi de la diagnosi dels museus de Catalunya que permet posar en evidència els principals reptes que els museus catalans han d’afrontar en el futur; les propostes estratègiques que s’han d’assolir el 2030, i les propostes operatives a través del Pla d’Actuacions 2020-2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el Pla de Museus
Més informació
Informació jurídica


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC