• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
31a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya
31a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya


L'Assemblea, de caràcter ordinari, tindrà lloc el divendres 20 de novembre. Amb motiu de la situació sanitària provocada per la COVID-19 se celebrarà de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom

20/11/2020

De conformitat amb l’article 21 i següents dels Estatuts de l’FMC, es convoca l’Assemblea General de caràcter ordinari de l’FMC el divendres dia 20 de novembre, a les 12.00h, d’acord amb l’ordre del dia que figura a continuació. Amb motiu de la situació sanitària provocada per la COVID-19, l’Assemblea se celebrarà de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom.

De conformitat amb l’article 43, paràgraf segon, dels Estatuts de l’FMC, s’informa a tots el membres que, la modificació que es proposa dels Estatuts en el punt 7 de l’Ordre del dia, afectarà els articles següents: 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, DA 1a, DA 2a i DF única.

 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’ordre del dia, del reglament i elecció de la Mesa

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del 15 de novembre de 2019

3. Pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici 2020. Proposta del Comitè Executiu del 20 de juliol de 2020. Aprovació

4. Comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2019. Formulats pel Comitè Executiu del 20 de juliol de 2020. Aprovació

5. Memòria d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent a l’any 2019. Formulada pel Comitè Executiu del 26 de febrer de 2020. Aprovació

6. Renovació d’un membre del Comitè Executiu

7. Proposta de modificació dels Estatuts de l’FMC

8. Torn obert de paraules

9. Cloenda de l’Assemblea

 

Tota la documentació corresponent està disponible en l'enllaç inferior. També hi trobareu els models necessaris per formalitzar la inscripció, o la delegació del vot si s’escau.

Us preguem que feu arribar tota la documentació pertinent per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic 31assemblea@fmc.cat

El termini per a les inscripcions i per a les delegacions de vot finalitza a les 24.00h del dia 18 de novembre de 2020.

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, rebreu -directament de la plataforma Zoom- l’enllaç per accedir a la 31a Assemblea general.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la documentació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC