• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Sessió virtual sobre la gestió de la diversitat religiosa als cementiris públics
Sessió virtual sobre la gestió de la diversitat religiosa als cementiris públics


Tindrà lloc el 19 de novembre a l'Aula virtual de l'EAPC. Els objectius són conèixer el dret fonamental de la llibertat de creences i pensament i conèixer el marc normatiu que regula l'àmbit funerari a Catalunya i la seva aplicabilitat amb respecte a la diversitat de creences

06/11/2020

La sessió, que tindrà dues edicions (una a les 9:30h i l'altra a les 12h) s'adreça al personal de les administracions locals catalanes que hagin de planificar serveis públics vinculats a la diversitat religiosa i de conviccions. I específicament al personal de les àrees de cementiris, urbanisme, de llicències i de proximitat a la ciutadania.

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques hem de donar resposta. Cal prendre les mesures oportunes per ser capaços de respondre adequadament a les noves demandes que la ciutadania anirà formulant en funció de les seves creences religioses i que poden afectar múltiples àmbits de gestió. Un d'aquests, on les demandes són cada vegada més habituals, és el que fa referència a la gestió dels cementiris i els ritus funeraris.

Amb aquesta sessió la Direcció General d'Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos existents al personal de les administracions locals per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre aquesta temàtica, amb respecte tant a la llibertat religiosa i de pensament com el manteniment de la salut pública.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Informació sessió 9:30h
Informació sessió 12h
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC