• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Presentació de les Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats
Presentació de les Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats


Jornada en línia prevista per el proper 26 de novembre a càrrec de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

11/11/2020

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, preveu que els promotors dels plans, programes i projectes sotmesos a avaluació ambiental estratègica i a avaluació d’impacte ambiental hauran d’identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla, programa o projecte sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla o projecte pot afectar la vulnerabilitat i l’adaptació de l’àmbit territorial on es desenvolupa.

Així mateix, tant la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic com el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya, s'han de valorar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental presentaran doncs, en aquesta jornada en línia, guies, eines i manuals per a facilitar l'avaluació de les emissions de GEH i l'anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d’impacte ambiental.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC