• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Seminari Tècnic Local ens posa al dia en matèria de reciclatge urbà
El Seminari Tècnic Local ens posa al dia en matèria de reciclatge urbà


La sessió del Seminari Tècnic Local 2020 de la Federació de Municipis de Catalunya que s’està celebrant telemàticament aquest matí està dedicada a actualitzar els nostres coneixements al voltant d’operacions concretes de reciclatge que ens aportin experiències d’èxit i que ens ajudin a completar els nostres manuals d’intervenció sobre un territori; uns nuclis urbans i unes ciutats que afronten canvis estructurals nous i molt ràpids

13/11/2020

Així, en la sessió d'avui, Enric Lambies Ortín, director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acors Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona, ens informa de tota la problemàtica jurídica, social i econòmica que existeix en les operacions de reciclatge urbà. La seva intervenció s’ha focalitzat en la rehabilitació i la regeneració. Ha introduït una visió sobre les polítiques d’impuls a la rehabilitació i la seva dimensió econòmica. Ha posat en context el terme "reciclatge”, força utilitzat, i ha examinat els conceptes de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes i les actuacions sobre el medi urbà; també ha fet referència als diferents tipus d’actuacions en sòl urbà i ha tractat les actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. Finalment ha fet un inventari de temes a considerar sobre la rehabilitació i la regeneració urbana.
 
Pel que fa concretament al Pla especial urbanístic de les Pedreres a Girona, Josep de Solà Morales, cap del servei de planejament urbanístic de l'Ajuntament de Girona, ha analitzat tant les seves consideracions urbanístiques (concepte i evolució dels espais oberts periurbans a Girona, els plans especials, el de les Ribes del Ter, el de la Vall de Sant Daniel, el de la Creueta, el de les Hortes de santa Eugènia i el del Parc de les Pedreres), com les seves consideracions socials.
 
La darrera ponència servirà per mostrar diversos exemples de reciclatge urbà: la baixa densitat, i anirà a càrrec de Sebastià Jornet i Forner, arquitecte del Despatx Jornet Llop Pastor Arquitectes, que explicarà, entre d’altres, els orígens de la baixa densitat: la ciutat jardí; de la ciutat jardí a la ciutat dispersa: cases aïllades i cases escampades; la necessitat del reciclatge urbà; els instruments legals vigents per intervenir en la baixa densitat; el reciclatge urbà de la baixa densitat.
 
Recordem que les darreres sessions del Seminari Tècnic Local 2020 de l'FMC tindran lloc els dies 24 de novembre i 3 i 18 de desembre, i es dedicaran a la mobilitat, l'emergència climàtica i el model urbà, respectivament.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Sessió 16 d'octubre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC