• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Govern dona llum verda al Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030
El Govern dona llum verda al Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030


El Govern ha aprovat el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, l’instrument que determina les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla suposa una evolució de la concepció del sistema portuari català com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model centrat en la prestació de serveis a la ciutadania, i en la potenciació dels ports en centres de desenvolupament, que possibiliti un efecte sinèrgic amb el territori que els envolta

30/12/2020

Un dels objectius de la tramitació ha estat garantir una àmplia participació pública i institucional en l’elaboració del Pla, que ha estat sotmès a la consideració dels ens locals i les diferents administracions a Catalunya, d’entitats i organismes representatius en l’àmbit portuari, així com del ministeri competent en matèria de domini públic marítim terrestre, de la Comissió de Govern Local de Catalunya i del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

En la tramitació s’ha dut a terme la preceptiva avaluació ambiental; d’aquesta manera, s’ha elaborat l’estudi ambiental estratègic, s’han dut a terme les consultes i la informació pública pertinents i s’ha formulat la declaració ambiental estratègica. Així, el document que ara s’aprova definitivament ha pres en consideració les aportacions resultants del procés de participació i informació pública, dels informes emesos i del tràmit ambiental efectuat.

L’àmbit del Pla de ports abasta la franja litoral catalana, que s’estén des de la desembocadura del riu de la Sènia, fins al cap de Portbou, amb una longitud total de costa de 780 km. Comprèn, per tant, les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
Informació jurídica


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC