• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
Subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020


El Reial Decret 1185/2020, de 29 de desembre, publicat al BOE número 340, de 30 de desembre, regula la concessió directa d’aquestes subvencions

11/01/2021

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha detectat una desigual demanda de sol·licituds entre les diferents comunitats i ciutats autònomes que conformen la mateixa tipologia de regió, existint comunitats amb projectes en llista d’espera i capacitat per absorbir els fons destinats en aquesta convocatòria.

Per això s’estableix un mecanisme de reassignació dels romanents de pressupost, entre territoris que formin part de la mateixa tipologia de regió, i en funció de les sol·licituds que poguessin trobar-se en llista d’espera a la finalització del termini de presentació de sol·licituds al programa, per afavorir l’absorció del pressupost total ja programat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC