• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Els ens locals mantenen el compromís amb la cooperació en un 2020 marcat per la COVID-19
Els ens locals mantenen el compromís amb la cooperació en un 2020 marcat per la COVID-19


El Fons Català de Cooperació tancarà el 2020 complint les previsions pressupostàries fetes a finals del 2019, quan encara ningú intuïa una pandèmia global. Així es va constatar en la darrera reunió 2020 de la Junta Executiva i Permanent del dimarts 29 de desembre per via telemàtica. Conscients que la pandèmia és global i que tindrà un especial efecte en les zones econòmicament més pobres, els ens locals aposten per continuar treballant en la reducció de les desigualtats Nord-Sud

11/01/2021

Pendent del tancament final d'aquests darrers dies, els ingressos de l'ens per part de socis i ens col·laboradors seran similars als dels anys anteriors, el que evidencia que el compromís solidari es manté tot i la COVID-19. Les previsions i el compromís de totes les institucions farà que el Fons Català pugui tancar el 2020 amb equilibri financer tenint en compte que la pandèmia ha obligat a ampliar projectes per fer front a la situació d'emergència.

L'actual conjuntura mundial ha fet que s'hagi donat suport a 31 nous projectes de cooperació al desenvolupament amb un cost de 368.411 i que s'hagin ampliat 47 dels projectes que s'estaven executant pels efectes de la COVID-19 per un valor de 517.206 euros.

Tot i això també ha estat possible per la participació dels ajuntaments i ens en la campanya "Món Local Covid-19" que es va engegar per actuar en aquelles zones amb menys recursos i on es preveuen greus conseqüències a causa de no disposar sistemes de salut pública i protecció social o en campaments de persones refugiades, on les condicions de salubritat són deficients per evitar l'expansió del virus.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Web Fons


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC