• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El Seminari de Dret Local analitza el paper dels secretaris locals i la prevenció de la corrupció
El Seminari de Dret Local analitza el paper dels secretaris locals i la prevenció de la corrupció


Aquest matí està tenint lloc la sessió corresponent al mes de febrer del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya, en la què també es debat el marc jurídic de les subvencions, amb una anàlisi especial del procediment de reintegració

12/02/2021

La sessió d'avui ha començat amb l'habitual informe de l’actualitat jurídica, on s'ha comunicat als assistents les principals novetats en la legislació estatal i la legislació autonòmica referents a les administracions locals. També s'han enumerat la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, així com d'altres tribunals superiors de justícia.

Al Seminari de Dret Local d'enguany s'han obert uns espais de diàleg on dos especialistes de perfil complementari reflexionaran amb els i les assistents sobre temes de rellevància. En aquest sentit, hem comptat amb Joan Amenós Álamo, professor de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Juan Ignacio Soto Valle, secretari d'Administració Local; expresident de la Unió de Directius Locals i Territorials d'Europa (UDITE), perquè parlessin del paper dels secretaris locals i la prevenció de la corrupció. En les seves intervencions han donat una visió actualitzada sobre aquesta matèria, i han tractat, entre d'altres qüestions, de com el sistema d'habilitació estatal pot ser un mur ferm i equilibrat contra la corrupció administrativa; o de com els secretaris i els interventors poden jugar de manera natural i sense complicacions organitzatives un paper rellevant com a vigilants de l'aplicació de la normativa sobre transparència; intentant oferir algunes claus per saber si el rol dels secretaris d'administració locals en un sistema d'integritat institucional i, més concretament, si les seves funcions són útils per a la prevenció de la corrupció.

A continuació, l'encarregat d’explicar-nos el marc jurídic de les subvencions, amb una especial anàlisi del procediment de reintegració, ha estat José María Baño León, professor de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid.

Seguidament, als grup de treball número I, sobre personal, règim jurídic i hisenda, Eduardo Barrachina Juan, president de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, parla de la permanència al servei actiu del personal funcionari i laboral al servei de les administracions públiques després del compliment de l'edat de jubilació forçosa: j jurisdicció contenciosa administrativa, social, normes de Seguretat Social, sentències contradictòries i seguretat jurídica, recursos, canvis de criteri, dret europeu, evolució constant del dret administratiu, reconeixement progressiu de drets als funcionaris i administrats, i el límit de l'interès general.

Al grup II, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, Albert Carceller Guillamet, lletrat assessor del Servei d'Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona, parlarà sobre la problemàtica derivada de les declaracions de nul·litat de ple dret d'un instrument de planejament urbanístic general: quines són les conseqüències en relació als actes desenvolupats en execució del pla declarat nul i quin és l'estat de la qüestió i els mecanismes per afrontar aquesta problemàtica.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió 15 de gener 2021


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC