• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessiˇ dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econ˛mica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores aut˛nomes individuals o persones treballadores aut˛nomes que formin part d'una microempresa
S'aproven les bases reguladores per a la concessiˇ dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econ˛mica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores aut˛nomes individuals o persones treballadores aut˛nomes que formin part d'una microempresa


LĺOrdre TSF/64/2021, de 15 de marš, publicada al DOGC n˙mero 8365, de 15 de marš. aprova aquestes bases reguladores per al finanšament dels ajuts previstos a lĺarticle primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinÓries de carÓcter social per fer front a les conseqŘŔncies de la COVID-19, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 de 24 de novembre, esmentat, i que consten a l'annex 1. Lĺannex 2 contÚ els principis Ŕtics i regles de conducta als quals les persones jurÝdiques beneficiÓries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis
Lĺordre entra en vigor l'endemÓ de la seva publicaciˇ al DOGC


16/03/2021

Aquesta ordre de bases s'entendrÓ modificada automÓticament per la normativa comunitÓria, estatal o catalana que, amb posterioritat a la seva entrada en vigor, es pugui promulgar. Les referŔncies a la normativa concreta aplicable s'entenen fetes per remissiˇ a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Lĺajut extraordinari consisteix en una prestaciˇ econ˛mica de pagament ˙nic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econ˛mica de les persones treballadores aut˛nomes, persona fÝsica, i de les persones treballadores aut˛nomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Poden ser persones beneficiÓries d'aquest ajut, les persones treballadores aut˛nomes segŘents, sempre i quan hagin presentat el formulari d'inscripciˇ prŔvia, previst a l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer:

a) Les persones treballadores aut˛nomes donades d'alta al RŔgim especial de treballadors aut˛noms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econ˛mica com a persona fÝsica a tÝtol individual o amb persones treballadores a cÓrrec seu. El sumatori de les persones treballadores aut˛nomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referŔncia la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com aut˛nomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el cÓlcul es farÓ en base al nombre de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

b) Les persones treballadores aut˛nomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econ˛mica com a persona fÝsica a tÝtol individual o amb persones treballadores a cÓrrec seu. El sumatori de les persones treballadores aut˛nomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referŔncia la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com aut˛nomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el cÓlcul es farÓ en base al nombre de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

c) Les persones treballadores aut˛nomes, persona fÝsica, acollides a l'apartat 2 de la disposiciˇ addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refˇs de la Llei General de la Seguretat Social, a tÝtol individual o amb persones treballadores a cÓrrec seu. El sumatori de les persones treballadores aut˛nomes i de les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referŔncia la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com aut˛nomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el cÓlcul es farÓ en base al nombre de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

d) Les persones treballadores aut˛nomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constitu´t una empresa amb personalitat jurÝdica pr˛pia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referŔncia el n˙mero de socis de l'any 2019. El sumatori de persones s˛cies i de persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referŔncia la suma de les persones contractades i de les persones s˛cies donades d'alta com aut˛nomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el cÓlcul es farÓ en base al n˙mero de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

e) Les persones s˛cies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a mÓxim per tres socis, d'acord amb el nombre de socis de l'any 2019. El sumatori de persones s˛cies i de persones treballadores no s˛cies no pot ser superior a sis, i es pren com a referŔncia la suma de les persones contractades i de les persones s˛cies donades d'alta com aut˛nomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el cÓlcul es farÓ en base al nombre de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

No poden solĚlicitar aquest ajut les persones treballadores aut˛nomes colĚlaboradores.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC