• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya, propera sessió el divendres 17 de setembre
Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya, propera sessió el divendres 17 de setembre


L'FMC ha programat una nova edició del Seminari Tècnic Local, que es desenvoluparà del 9 d'abril fins al 17 de desembre de 2021. En aquesta ocasió, volem que els temes s'abordin des de perspectives diverses, és a dir que un mateix tema es tracti des de la visió de la planificació, però també des de la visió mediambiental, del projecte i de la gestió necessària per al seu desenvolupament, permetent contradiccions i contraposicions argumentals, imprescindibles per ampliar coneixements i facilitar el debat de tots els participants

09/07/2021

És per això que en el programa del Seminari Tècnic Local 2021 hem introduït una novetat: l'Espai de Diàleg: Construint Idees, que neix amb la pretensió de confrontar la diversitat de les visions de les ponències desenvolupades al llarg de la sessió i compartir-les de manera oberta entre totes les persones assistents. Aquest espai, que tancarà alguna de les sessions, no vol ser una nova manera de plantejar les conegudes taules rodones en les que cada participant situa la seva visió i acostuma a no quedar temps per a la interlocució, sinó que ens ha de permetre generar diàleg a partir de diferents visions, fins i tot contraposades, que generin no només ampliació de coneixement sinó que ens aproximin a les solucions als problemes concrets que tenim sobre la taula aquelles persones que treballem a l'administració local, amb les virtuts i les limitacions que ens són pròpies.

Els temes principals que es tractaran en aquesta edició del Seminari, són l'urbanisme i salut: la pandèmia i els confinaments ens han demostrat que el model urbà és determinant per a fer front a determinades situacions, que l’espai públic s’ha de repensar i s’ha de distribuir millor, que l'habitatge ha de respondre a demandes diferents, que els entorns naturals ajuden a sobreposar-nos en situacions extremes, que ens hem de moure d’una altra manera, i que l'aigua és un actiu essencial; la regeneració urbana: seguim observant processos de degradació sense solució de continuïtat, espais públics obsolets, edificis abandonats, urbanoporosi, equipaments insuficientment adaptats a les noves necessitats; i caldria inventar una nova metodologia de treball per obtenir el màxim dels recursos que es puguin dedicar a teixits urbans que seguim necessitant; i finalment les agendes urbanes locals: cal actualitzar conceptes i formats d'anàlisi i planificació que permetin que les agendes siguin instruments d'oportunitat per encarar la recuperació.

Concretament a la sessió d'abril, es parlarà d'estratègies urbanes; a la de maig, de l'aigua; la de juny anirà dedicada a l'urbanoporosi; la de juliol tractarà l'habitatge; la de setembre l'hem dedicat a regeneració urbana; la d'octubre, a intervencions complexes (Sagrera); la de novembre, al planejament urbanístic; i, finalment, la de desembre, a entorns saludables justos i segurs.

Des de l'FMC hem tancat i presentat aquest programa consolidant algunes de les solucions de funcionament que ja vam avançar al llarg de l'edició anterior i que ens va permetre, no només garantir la continuïtat del programa sinó també, i mes important encara, mantenir un alt nivell de qualitat segons es desprèn de la valoració dels participants. És per aquest motiu que incorporem el format híbrid de les sessions, que combina presencialitat i seguiment telemàtic, ja de manera definitiva i, en funció de les limitacions de capacitat de la sala de sessions segons les restriccions aplicables a cada moment, flexibilitzant a demanda el seguiment de cada persona inscrita. Per tant, format híbrid segur i adaptabilitat a una o altra forma de seguiment segons sigui permesa/autoritzada la capacitat d'ocupació de l'espai físic disponible. Pel que fa a la sessió programada de visita d’obres a la nova estació de la Sagrera, la situem passat l'estiu per tal de preveure un millor escenari pandèmic que ens permeti dur-la a terme.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió 9 de juliol


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC