• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recurs d'inconstitucionalitat: contra el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció de consumidors i usuaris
Recurs d'inconstitucionalitat: contra el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció de consumidors i usuaris


Recurs d'inconstitucionalitat núm. 998-2021, publicat al BOE número 70, de 23 de març, contra diversos incisos i preceptes del preàmbul i la disposició final primera del Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, que modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19

23/03/2021

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 998-2021, promogut per més de cinquanta Diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés, contra diversos incisos i preceptes del preàmbul i la disposició final primera del Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, que modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC