• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’FMC signa un nou acord amb l’ICD i l’ACM per l’impuls de les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista a Catalunya
L’FMC signa un nou acord amb l’ICD i l’ACM per l’impuls de les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista a Catalunya


Ahir a la tarda es va signar un nou acord conjunt entre l’Institut Català de la Dona i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis, per al contracte programa d’aquest any. Aquest acord manté la cooperació institucional entre les tres entitats per treballar conjuntament en la implementació de polítiques públiques destinades a erradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima de la desigualtat entre homes i dones

24/03/2021

La igualtat de dones i homes és un dret fonamental i constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica i moderna que vol erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. I la violència masclista és una greu vulneració dels drets humans de les dones i un impediment per a que puguin assolir una plena ciutadania, autonomia i llibertat. La violència masclista no és un problema que afecti exclusivament l’àmbit privat; es converteix en una situació susceptible d’ésser tutelada pels poders públics en manifestar-se com a símbol de la desigualtat per raó de sexe a la nostra societat.

Tant des dels governs locals com des de l’Institut Català de les Dones del Departament de Presidència amb aquest acord reiterem l’objectiu de treballar conjuntament per implementar les polítiques públiques destinades a eradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima de la desigualtat entre homes i dones. També estableix la cooperació i la col·laboració en aquests àmbits entre l'ICD, els ajuntaments de més de vint mil habitants i els consells comarcals d’arreu de Catalunya, així com la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la seva ampliació en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, a més de les actuacions d’igualtat i transversalitat de la perspectiva de gènere. Al mateix temps, amb aquest acord es col·laborarà en el desplegament de polítiques d’equitat de gènere amb tots els ens locals, fent especial atenció als municipis de menys de 20.000 habitants, mitjançant els recursos específics i el suport tècnic de l’Institut Català de les Dones.

De l’acord, que ha estat signat per Olga Arnau, presidenta de l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre; i Laura Martínez, presidenta de l’Institut Català de les Dones, podem destacar que es consolida i es manté l’augment de 2M de l’any passat i se simplifica l’obtenció dels fons, que no hauran de ser demanats ni signats, mantenint-se l’ampliació de data de justificació a 31 de gener de l’any següent, i afegint-se una compensació també l’any següent en cas de justificació insuficient, en lloc del retorn que hi havia fins ara. Pel que fa a les fitxes, en queden dues per a municipis de més de 20.000 habitants i consells comarcals, hi ha cinc nous municipis que han superat la xifra de 20.000 habitants i, per tant, queden inclosos dins del programa, i es destaca el canvi de tram del municipi de Girona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
/ DOCUMENTS
Acord.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC