• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Finestreta única: un servei de valor afegit per a la ciutadania i les empreses
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Finestreta única: un servei de valor afegit per a la ciutadania i les empreses


ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Les finestretes úniques s'han revelat com un model d'atenció a ciutadans i ciutadanes i empreses que permet guanyar en eficiència i reduir costos (als usuaris i a l'administració). Per bé que no existeix un model universal i que cada administració ha de desenvolupar el seu propi disseny, l'experiència de diverses administracions pioneres i les evidències recollides permeten assenyalar un seguit de recomanacions vàlides per a qualsevol context i circumstància


29/03/2021

- L'èxit de les finestretes úniques requereix del compromís polític constant i d'un tipus de lideratge que deixi espai al risc i a l'experimentació.

- El nou servei ha d’emmarcar-se en un procés global de simplificació administrativa que ha d’estar impregnat d’una visió d'orientació a l'usuari.

- És important preveure des de l'inici tots els canvis normatius que seran necessaris per evitar retards en el desplegament del model.

- Per a la implantació d'aquest tipus de servei és imprescindible que prevalgui una cultura organitzativa de coordinació i de cooperació.

- Per evitar "buits” i "solapaments” cal delimitar des del primer moment l'objectiu, les funcions i les competències del servei.

- Quan es tracti de finestretes úniques que treballin entre diferents administracions és important establir mecanismes robustos de governança.

- La participació dels usuaris és una valuosa font d'informació per detectar deficiències i oportunitats de millora.

- La formació i la motivació dels treballadors/es és una element clau per a l’èxit del projecte; cal invertir, doncs, recursos amb aquests objectius.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC