La nova Llei de contractació del sector públic, analitzada en una sessió especial del SDL

30/11/2017
Amb la mirada posada als seus continguts més rellevants des de la perspectiva dels ens locals, la Federació de Municipis de Catalunya celebra avui una jornada, a la què hi assisteixen 620 electes i tècnics locals, i en la què Silvia Díez, M. Petra Sáiz, Neus Colet i Jesús Colás, debaten diversos aspectes d'aquesta nova llei en el seu vessant jurídic i fiscal, les novetats que comporta i la implicació per als governs locals
segueix llegint

ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: 8 mesures per fer més inclusiva la nova mobilitat urbana

24/07/2023
ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Ja sigui per la impossibilitat de canviar de vehicle, per manca de domini de les eines digitals o per dificultats per utilitzar els nous mitjans de micromobilitat, la transició de la mobilitat urbana cap a models més sostenibles pot provocar que molts col·lectius en quedin exclosos a causa de les dificultats per accedir-hi
Aquest és un risc que les ciutats no es poden permetre si volen garantir una transformació de la mobilitat socialment justa, generalitzada i amb el màxim de suport de l'opinió pública

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Tractar i prevenir l'obesitat entre els infants i adolescents

17/07/2023
ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Les taxes d'obesitat entre els infants i joves han anat en augment en les darrers dècades a la majoria de països europeus. Un fenomen que té moltes implicacions per a la salut pública (física i psíquica), més tenint en compte que l'obesitat en la infància i l'adolescència és un dels principals predictors d'obesitat en l'edat adulta. La complexitat del problema requereix de solucions multidimensionals i de la col·laboració entre diversos agents

Es convoquen activitats formatives descentralitzades del subprograma d'acompliment en Entitats Locals per al segon semestre de 2021 (INAP)

10/06/2021
Resolució de 6 de Juny de 2021, de l'INAP, publicada al BOE número 137, de 9 de juny

Mesures urgents per a la modernització de l’administració pública i per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

02/02/2021
El darrer dia de 2020 el BOE publicà el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (i la correcció d’errades al BOE 26-1-2020)
Aquest RDLL és el marc normatiu que dicta el Govern de l’Estat per vehicular el destí d’aproximadament 140.000 milions d’euros per a 2021-2026, provinents de l’Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU), per al finançament d’actuacions que han de servir per sortir de la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Per aconseguir-ho, la norma inclou la reforma de diverses lleis amb l’objectiu d’aconseguir més agilitat en la posada en marxa dels projectes i una simplificació dels procediments

Obert el període de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024

10/09/2019
L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és la cooperació en el finançament de les obres i serveis de competència municipal i en nuclis urbans de població reduïda. El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 15 novembre de 2019

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: La valuosa contribució de les infraestructures naturals per impulsar un desenvolupament sostenible

13/07/2023
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, ODS número 14: Vida submarina i ODS número 15: Vida terrestre

El sector de la sostenibilitat i de les solucions ecològiques té, a més d’un gran valor per a la sostenibilitat, un enorme potencial de generació de riquesa i de creació de llocs de treball. De fet hi ha un nombre creixent d'empreses que estan apostant per aquesta oportunitat de negoci, però és cabdal que els governs i les administracions ho incorporin com a prioritat a les agendes polítiques per tal d’aprofitar al màxim els beneficis que pot aportar el sector i de donar-li l'empenta definitiva

ODS -FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Recosir les comunitats després de la pandèmia

10/07/2023
ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Les mesures de restricció de la mobilitat i d'aïllament domiciliari que es van haver d’adoptar per contenir la pandèmia de la COVID-19 van afavorir un reforçament de les relacions amb els veïns. però, per contra, van erosionar els vincles entre barris, van dificultar el procés d'integració dels nouvinguts i van fer augmentar les desigualtats econòmiques. Tot plegat va provocar que no fos una època gaire positiva per a la cohesió social de les comunitats locals

Compareixença de la Federació de Municipis de Catalunya al Parlament de Catalunya en relació a la Proposició de de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

31/01/2019
El 29 de gener de 2019, va comparèixer davant la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, alcalde de Sant Andreu de la Barca i Representant de l’FMC al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en relació a la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, dins la Comissió de Salud del Parlament de Catalunya

Compareixença de la Federació de Municipis de Catalunya al Parlament de Catalunya en relació a la Proposició de llei d’espais agraris

17/01/2019
El 15 de gener de 2019, va comparèixer davant la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’espais agraris el senyor Pere Montaña Josa, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa en relació a la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’espais agraris, dins la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya

Criteris comuns per a l’aplicació del procés d’estabilització de l’ocupació derivat de l'LPG per al 2017

26/03/2018
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, preveu un procés d’estabilització de l’ocupació temporal en les administracions Públiques, per mitjà de la convocatòria en determinats sectors d’activitat, en torn lliure, d’un nombre de places superior al resultant de la taxa de reposició