• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Acord històric del govern de la Generalitat i les administracions locals amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables i regular la pobresa energètica
Acord històric del govern de la Generalitat i les administracions locals amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables i regular la pobresa energètica


La Generalitat i les administracions locals han signat avui amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica. Amb aquests acords s’aconsegueix defensar els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, protegir-les de cara al futur, i oferir seguretat jurídica als ens locals
Amb els dos convenis signats avui, i que serviran de model per negociar amb la resta d’empreses subministradores de gas i electricitat, les administracions i les companyies es coresponsabilitzen de la despesa social que suposa la pobresa energètica per protegir les persones vulnerables


07/04/2021

La signatura d’aquest acord i del protocol de col·laboració entre les administracions públiques i Endesa comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial. Concretament l’acord condona el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020, així com el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%. Endesa assumeix el 100% del deute acumulat de les famílies vulnerables entre els anys 2015 i 2018. Pel que fa al deute dels anys 2019 i 2020, el 50% l’assumirà Endesa i l’altre 50% les administracions signants. La part corresponent a les administracions l’assumiran la Generalitat (75%) i les administracions supralocals (25%). El pagament d’aquest 50% del deute de 2019 i 2020 corresponent a l’Administració el realitzarà la Generalitat en tres abonaments d’igual quantia a Endesa al llarg dels propers dos anys i mig. A partir de l’1 de gener de 2021 l’empresa subministradora es farà càrrec del 50% del deute generat en el futur per pobresa energètica.

Prèviament, les administracions públiques hauran de verificar la informació i documentació facilitada per Endesa, per comprovar la vigència del deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a verificar les dades del deute abans del 31 de maig de 2021.

L’acord s’ha treballat i negociat a través la Taula per abordar la pobresa energètica, formada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’acord suposa la regulació, per primera vegada, de l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables. Gràcies a aquesta llei, s’han impedit 63.000 talls elèctrics a famílies vulnerables a Catalunya, un pas necessari per defensar els drets més bàsics i la seguretat de milers de famílies. Però calia un conveni regulador de l’Administració amb les empreses subministradores per cancel·lar el deute generat des de l’aprovació de la llei i fins al 31 de desembre de 2020 i per regular la despesa generada per les situacions de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021.

A més, la voluntat de les administracions i les entitats socials és la d’abordar, de manera integral, la gestió de la pobresa energètica a Catalunya. Per això, el conveni també indica que la Generalitat impulsarà un pla específic, amb la participació de tots els agents implicats, i especialment les administracions locals i el tercer sector social, per millorar el coneixement del fenomen i prevenir les situacions de la pobresa energètica, així com per establir programes i accions d’intervenció social, de consum i d’habitatge per millorar la situació de les llars afectades i evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
Informació anterior FMC
Publicació conveni gas al DOGC
Publicació acord a DOGC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC