05. Àrea de Serveis Socials

Presidenta

Lorena González

alcaldessa de Balaguer

Vice-presidenta

Alba Pijuan

alcaldessa de Tàrrega

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Incorporar la perspectiva social en la transició cap a les smart-cities

23/02/2024
ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

No hi ha dubte dels importants beneficis que pot aportar l'aplicació de les noves tecnologies en els entorns urbans mitjançant eines d'smartcity (ja sigui en forma d’emobilitat, d’egovernança, d’eciutadania, d’eadministració, d’economia digital, etc.)

Però tampoc podem obviar els riscos que comporta aquesta transformació, sobretot lligats a qüestions de seguretat i a l’agreujament de les fractures digitals. Perills que convé tenir ben presents durant tot el procés de disseny i desplegament de les polítiques d’smartcity a fi i efecte de prevenir-los

Indicador de la renda de suficiència de Catalunya

19/02/2024
Decret-llei 1/2024, de 13 de febrer, publicat al DOGC número 9101, de 14 de febrer de 2024

L’FMC participarà en el Consell de Seguiment del Projecte Barris amb Futur

07/02/2024
Així es va acordar en una reunió celebrada ahir amb amb el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Xavier Godàs i Pérez, en la què es va exposar el projecte ‘Barris amb Futur’ d’intervenció en àrees urbanes que requereixen una atenció social

Per part de la Federació de Municipis de Catalunya van assistir a la reunió l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, i l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, presidenta i vicepresidenta de l’Àrea de Serveis Socials de l’FMC, respectivament, acompanyades per Josep Lluís Bonet, tècnic assessor de serveis socials de l’FMC

Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones

23/11/2023
Acord GOV/237/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC número 9046, de 22 de novembre de 2023

Pla nacional de prevenció de les violències masclistes 2023-2025

23/11/2023
Acord GOV/236/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC numero 9046, de 22 de novembre de 2023

Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes

23/11/2023
Acord GOV/235/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC núm. 9046, de 22 de novembre de 2023

Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Publica en l'àmbit de la violència masclista

17/11/2023
Resolució IFE/3863/2023, de 15 de novembre, publicada al DOGC numero 9043, de 17 de novembre de 2023

Convalidació del Decret llei 2/2023, de mesures extraordinàries de caràcter social

14/11/2023
Resolució 865/XIV, del Parlament de Catalunya, publicada al DOGC número 9040, de 14 de novembre de 2023

S'actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

09/11/2023
Ordre DSO/244/2023, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 9037, de 9 de novembre de 2023