• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Curs d'agent de policia interí o interina de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Curs d'agent de policia interí o interina de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya


En tres edicions a Salou, l'ISPC (Mollet del Vallès) i Castelló d'Empúries

31/03/2021

Aquests cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), de 120 hores van destinats a aspirants a policia en règim funcionarial d'interinatge dels cossos de policies locals, seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, d'acord amb l'article 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Les dates i terminis d'inscripció són:

- Salou, del 24 de maig al 16 de juny (1a edició). Termini d'inscripció: 10 de maig.
 
- ISPC (Mollet del Vallès), del 24 de maig al 16 de juny (2a edició). Termini d'inscripció: 10 de maig.
 
- Castelló d'Empúries, del 31 de maig al 23 de juny (3a edició). Termini d'inscripció: 17 de maig.

I, tenen l'objectiu de capacitar a l'alumnat per tal que, de forma temporal i en règim de funcionari interí, dugui a terme les tasques pròpies d'agent de policia i amb el següent programa: drets i llibertats; el servei públic de policia; coneixement de la normativa penal; procediments bàsics de seguretat ciutadana; aplicació de la normativa viària i regulació del trànsit; policia administrativa, primeres intervencions sanitàries; comunicació assistencial i mediació; actuacions amb col·lectius especialment vulnerables; i formació en el lloc de treball.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC