• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri
Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri


L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha programat aquest curs en línia obert i massiu de 10 hores, del 31 de maig al 21 de juny (inscripcions fins al 14 de maig)

26/04/2021

Les normatives sobre transparència i accés a la informació i sobre protecció de dades generen, en la seva aplicació, situacions que cal abordar sobre la base de dues dimensions: la interacció i l'equilibri.

Amb la finalitat de proporcionar als empleats públics elements que els siguin útils per comprendre aquestes dues dimensions i alhora gestionar el servei públic l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha desenvolupat aquest curs en línia obert i massiu (en anglès, MOOC, massive open online course).

Amb els objectius de: Conèixer el marc normatiu bàsic i els conceptes clau relacionats amb la transparència, el dret a l'accés i la protecció de dades; conèixer els deures de les administracions públiques en relació amb la transparència i la protecció de dades; saber resoldre els casos en què la transparència i la protecció de dades entren en conflicte, per mitjà dels principis generals en l'aplicació dels límit; i conèixer el sistema de garanties de la transparència i el dret a l'accés a l'Administració pública, mitjançant el sistema de recursos i reclamacions i del règim sancionador.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC