• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Reunió del Comitè Executiu de l’FMC
Reunió del Comitè Executiu de l’FMC


De la reunió ordinària que el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya ha celebrat aquesta tarda podem destacar l’aprovació de la col·laboració de l’FMC amb el govern de la Generalitat i la Fundació Esportsalus, per a la implementació del programa Fitjove, la ratificació del conveni per al compliment de les mesures penals alternatives i de difusió per ressaltar el valor social del programa de treballs i prestacions en benefici de la comunitat; i l’adhesió de l’entitat a la Declaració del Dia d’Europa

26/04/2021

En la reunió ordinària del Comitè Executiu també s’ha aprovat la Memòria d’activitats i de gestió corresponent al període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, que contempla el conjunt d’accions i activitats que en els diferents àmbits d’atenció de l’entitat s’han dut a terme al llarg de l’exercici 2020.

El context de l’any 2020 ha estat molt diferent als anys anteriors degut a la pandèmia, que ha canviat la manera de treballar i de viure de totes i tots. El funcionament ordinari de la Federació de Municipis de Catalunya s’ha vist afectat tant en la forma, pel que ha suposat el pas quasi total al teletreball, com en el fons, que a l’igual que els ajuntaments, s’ha hagut d’adaptar a les noves prioritats marcades per la pandèmia. Atès el seu volum (305 pàgines) aquest document de la Memòria Anual d’activitats de l’FMC corresponent a l’exercici 2020 no s’ha editat en suport paper i només estarà disponible en format electrònic al Portal de Transparència de la pàgina web de l’entitat.

Pel que fa al programa Fitjove que compta amb la col·laboració de l’FMC, té l’objectiu de promoure l’exercici físic i ocupació saludable del temps d’oci en l’adolescència per prevenir conductes de risc com el consum de drogues. Està promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Català de l’Esport, amb la col·laboració de la Fundació Esportsalus; i en l’actualitat es desenvolupa en 23 municipis de Catalunya amb una afectació de 4.500 alumnes de 4rt d’ESO. (properament us oferirem més informació d’aquesta col·laboració).

El Comitè Executiu de l’FMC també ha ratificat el conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’FMC i l’ACM, que estableix el marc de col·laboració per fomentar i concretar les actuacions que siguin d’interès per als ens locals en matèria de gestió de l’execució de les mesures i resolucions judicials i la col·laboració en programes d’atenció a les víctimes de delictes, de cada municipi o comarca, i amb els processos de reinserció que se’n derivin. (donarem més informació d’aquest conveni en un altre notícia més àmplia).

Els assistents han aprovat l’adhesió de l’entitat a la Declaració del Dia d’Europa promoguda pel Consell Català del Moviment Europeu. Un any més, el dia 9 de maig es celebra el Dia d’Europa i que va acompanyat d’un conjunt d’activitats arreu del territori català amb l’objectiu de que la ciutadania conegui una mica més Europa i les seves institucions. Per a la celebració d’aquest Dia d’Europa 2021 el Consell Català del Moviment Europeu ha redactat una declaració perquè les institucions li donin suport i s’articulin els instruments perquè la ciutadania conegui aquesta declaració. L’FMC s’hi ha adherit.

Finalment, i com és habitual a cada reunió ordinària del Comitè Executiu, els assistents han aprovat també l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu corresponent al 22 de març de 2021 i l’informe d’activitats i de gestió de l’FMC també del mes de març de 2021. S’han nomenat diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya; concretament els representants a la Comissió de valoració de la selecció de municipis per al Programa de promoció d’habitatge al món rural; a la Comissió de valoració de les subvencions i actuacions a les vies afectades per nevades; a la Comissió tècnica de negociació del Contracte Programa; i al Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

De la mateixa manera, els assistents han ratificat les observacions elaborades pels serveis jurídics i tècnics de l’entitat presentades al Projecte d’ordre de les funcions i els paràmetres mínims dels equipaments d’arts visuals del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya, i s’ha informat de les activitats que han portat a terme les àrees i comissions sectorials de l’FMC i de les diverses accions de l’entitat relatives a la pandèmia de la COVID-19.







BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC