• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’FMC ratifica el conveni de mesures penals alternatives
L’FMC ratifica el conveni de mesures penals alternatives


El conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM en relació amb el compliment de les mesures penals alternatives va ser ratificat pel Comitè Executiu de l’FMC celebrat el passat dilluns
L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les tres entitats per fomentar i concretar les actuacions que siguin d’interès per als ens locals, que s’hi adhereixen de manera expressa, en matèria de gestió de l’execució de les mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal, o la jurisdicció de menors, així com la col·laboració en programes d’atenció a les víctimes de delictes, de cada municipi o comarca, i amb els processos de reinserció que se’n derivin


29/04/2021

El passat 16 de setembre de 2020 des del Departament de Justícia de la Generalitat ens van proposar col·laborar per tal de proporcionar activitats adequades per a l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat. Després d’un procés negociador entre el setembre de 2020 i l’abril de 2021, es va consensuar un text de l’Acord similar als signats amb anterioritat des de l’any 2014

Cal tenir present que el conveni contempla que tots aquells ens locals que, en el marc d’anteriors edicions d’aquest Conveni ja hagin manifestat amb un escrit d’adhesió la seva voluntat de col·laboració, en el desenvolupament dels programes esmentats, se’ls considerarà a tots els efectes, acreditats per oferir els seus serveis en el marc del Conveni i, per tant, no caldrà que reiterin de nou la seva adhesió.

Amb la signatura d’aquest Conveni es crea una Comissió de Seguiment, que durà a terme el seguiment i l’avaluació dels acords establerts, i que estarà formada pels professionals designats per les tres parts, a fi de poder-ne dur a terme la supervisió. La Comissió de Seguiment estarà integrada per les entitats municipalistes i pel Departament de Justícia. El Departament de Justícia i l’FMC i l’ACM portaran a terme entre els responsables del món local actuacions de difusió per tal de ressaltar el valor social del programa de Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) i Prestacions en Benefici de la Comunitat (PBC).

El conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la seva signatura, i podrà ser prorrogat per acord exprés unànime de les parts abans que finalitzi, per un període de fins a quatre anys addicionals.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC